KONTAKT

Hvis du vil snakke med Svart Fredag, kan du skrive til jorn@svartf.no eller ivar@svartf.no

Du kan også gå til noktern.no som er hjemmesiden til plateselskapet vårt – Nøktern Lyd. Der kommer det etterhvert et nyhetsbrev, som du kan melde deg på, så veit du litt om hva som skjer, da veit du.